Nadzemní bazény a znečisštění

Nadzemní bazény a druhy znečištění bazénových vod

            Nadzemních bazénů je velké množství druhů a jsou stejně jako ostatní bazény velmi náchylné na znečištění vody. Pro úplnost i pro snazší pochopení důvodů použití konkrétních technických a technologických prostředků a opatření k udržení odpovídající jakosti bazénové vody je nezbytné uvést přehled a charakteristiku látek znečisťujících bazénové vody. Základním hlediskem třídění je jejich původ a fyzikálně-chemická podstata. Pak lze tyto látky klasifikovat takto:

 Hrubé disperzní látky – mechanické znečištění, jako jsou vlasy, částečky pokožky, textilní vlákna, tráva, listí, písek, hlína… Původ: od uživatelů bazénu, z plochy v okolí bazénu apod.

Disperzní koloidní látky a látky tvořící nepravé roztoky – oba druhy způsobují zákal a zabarvení vody. Původ: od uživatelů venkovních bazénů, z plochy v okolí bazénu, spad na hladinu ze znečištěného ovzduší…

 

Látky rozpuštěné, tvořící pravé roztoky – nadzemní bazény tímto problémem často trpí. Tyto lýtky způsobují zdravotní potíže. Jedná se o zbytky mýdla, kosmetických přípravků, pot, moč ad. Jde o chloridy, dusičnany sloučeniny fosforu, amoniak a nověji byly identifikovány například trihalometany, chlorfenoly, chlorketony a chlorované aldehydy vznikající jako vedlejší produkt dezinfekce chlorem či jinými oxidovadly. V případě pitných vod způsobují karcinogenitu, hepatoxicitu, renální toxicitu a další onemocnění. Původ: od uživatelů venkovních bazénů, z plochy v okolí bazénu, spad na hladinu ze znečištěného ovzduší ad.

Bakteriologické a virové znečištěné – bakterie, viry. Původ: od uživatelů venkovních bazénů, z plochy v okolí bazénu, spad na hladinu ze znečištěného ovzduší, výskyt již ve vodním zdroji, z recirkulační úpravny při její chybné funkci, zanesení ptactvem, hmyzem apod.

Biologické znečištění – parazitní červi, nálevníci, láčkovci, řasy, sinice apod. Původ: od uživatelů venkovních bazénů, z plochy v okolí bazénu, spad na hladinu ze znečištěného ovzduší, od ptactva, hmyzu, produkty života v bazénu.

Jak je vidět tak druhů znečištění vody je mnoho a proto raději své bazény pečlivě čistěte a starejte se o ně, abyste zabránili případným onemocněním.

Pro další tipy na zahradu klikněte SEM